சிங்கப்பூர் அம்மன்/சக்தி கோயில்கள்

0
966

1. ஸ்ரீ மஹாமாரியம்மன் கோயில்

2. ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில்.சிங்கப்பூர் சவுத் பிரிட்ஸ் ரோடு (China Town)

3. ஸ்ரீ மாரியம்மன் முனீஷ்வாரார் கோயில்

4. ஸ்ரீ ருத்ர காளியம்மன் கோயில்,பசிர்பசங் ரோடு,சிங்கப்பூர்

5. ஸ்ரீ வணபத்திர காளியம்மன் கோயில்,செரங்கூன் ரோடு,சிங்கப்பூர்

6. ஸ்ரீ வீரமாகாளியம்மன் கோவில்,லிட்டில் இந்தியா

7. வைரவிமேதா காளியம்மன் கோயில்,டோய பயொஹ்

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here