07 ஏப்ரல்-சொற்களம் 2018

0
477

சனிக்கிழமை 07, ஏப்ரல் 2018 களம் 2018 மாலை 6 – இரவு 8.30 வரை
சொற்களம் 2018 நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் மக்கள் கழக நற்பணிப் பேரவை & மீடியகார்ப் வசந்தம் ந‌டைபெறும் இடம் ஸ்டூடியோ 1, மீடியகார்ப் வளாகம்.

சனிக்கிழமை 07, ஏப்ரல் 2018/ Saturday, 07 April, 2018
மாலை 6 – இரவு 8.30 / 6pm – 8.30pm
சொற்களம் 2018 / Sorkalam 2018
ஏற்பாட்டாளர் / Organiser
மக்கள் கழக நற்பணிப் பேரவை & மீடியகார்ப் வசந்தம்
People’s Association Narpani Pearavai & Mediacrop Vasantham
இடம் / Venue: ஸ்டூடியோ 1, மீடியகார்ப் வளாகம்/ Studio 1, Mediacorp Campus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here