28 ஏப்ரல்-கவிச்சாரல்

0
478

வெள்ளிக்கிழமை 27 ஏப்ரல் 2018 மற்றும் சனிக்கிழமை, 28 ஏப்ரல் 2018 இரவு 7.30 – 9 வரை கவிச்சாரல் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் அவாண்ட் நாடகக் குழு, ந‌டைபெறும் இடம் மலாய் மரபுடைமை நிலையம்.

வெள்ளிக்கிழமை, 27 ஏப்ரல் 2018
Friday, 27 April, 2018
இரவு 7.30 – 9 / 7.30pm – 9pm
சனிக்கிழமை, 28 ஏப்ரல் 2018
Saturday, 28 April, 2018
இரவு 7.30 – 9 / 7.30pm – 9pm
கவிச்சாரல்
KaviChaaral
ஏற்பாட்டாள்ர்/ Organiser
அவாண்ட் நாடகக் குழு
Avant Venue
இடம்/ Venue: மலாய் மரபுடைமை நிலையம்
Malay Heritage Center

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here