கவிவாணர் ஐ.உலகநாதன் 1961ல் “கலை ஓங்க கன்னித் தமிழ் ஓங்கத் தமிழர் நிலை ஓங்க நாளும் செயல் ஓங்குக” எனும் சூளுரையுடன் மாதவி இலக்கிய மன்றம் தொடங்கப்பட்டது. மாதவி இலக்கிய மன்றம் கலை, இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தி வருகிறது. மாதவி இலக்கிய மன்றத்தின் நிறுவனர் ஐ. உலகநாதன் இந்தியா சென்று விட்டதால், அவருக்குப் பின் மலர் மாணிக்கம் அவர்களின் தலைமையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தது. 2008 ம் ஆண்டு முதல் திரு என்.ஆர் கோவிந்தன் தலைவராக இருந்து வழிநடத்தி வருகிறார். தமிழர் திருநாள், இலக்கியக் கலைவிழா, அன்னையர் தின விழா, தந்தையர் தின விழா, குடும்ப ஒன்றுகூடல், கவியரங்கம், உரையரங்கம், கலந்துரையாடல், நூல் வெளியீடு, ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் சனிக்கிழமைகளில் இலக்கியச் சோலை சந்திப்பு, படைப்பாளிகளுக்கு பாராட்டு என தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

அமைப்பின் லச்சு வடிவம் :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here