ஒட்டாவா தமிழ் சங்கம்

0
457

ஒட்டாவா தமிழ் சங்கம் (OTA) ஒரு இலாப நோக்கமற்ற அமைப்பாகும். 2014 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் கனேடிய சேவைக்காக ஒட்டாவாவில் இந்த சங்கம் அமைக்கப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஒட்டாவா தமிழர்கள் மனித உரிமைகள் மாநாடுகள் நடத்துதல், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் தமிழ் அமைப்புக்களுடன் கூட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து நடத்துதல். 2014 ஆம் ஆண்டில், இலங்கையில் போர்க்கற்றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பாக சர்வதேச சுயாதீன் விசாரணையில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது. நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் எந்த கவனம் செலுத்தவில்லை. அதன் காரணமாக ஒட்டவாவில் உள்ள தமிழர்கள் தன்னார்வத்துடன் குழுக்கள் இணைத்து ஒரு அமைப்பாக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புத்தான் ஒட்டவா தமிழ் சஙகம்.

இணையமுகவரி: www.ottawatamilassociation.ca

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here