சிங்கப்பூர் விநாயகர் கோயில்கள்

0
448

Photo

ஸ்ரீ லயன்சித்தி விநாயகர் கோயில்,78 கேலோங் சைக் ரோடு, சிங்கப்பூர்
முகவரி : 78 Keong Siak Road, Singapore 089167

ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் கோயில்,19செயலொன் ரோடு,சிங்கப்பூர்
முகவரி : 19 Ceylon Road, Singapore 429613

லொயங் டுய பேக் காங் விநாயகர் கோயில்,20, லொயங் வழி,சிங்கப்பூர்
முகவரி : 20, Loyang Way, Singapore 508774

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here